Promjena naziva udruge i izmjene Statuta

Na redovitoj sjednici Saveza sportova Grada Pule 28.09.2015. udruga je preimenovana u Sportsku zajednicu Grada Pule.

Nove promjene se odnose i na primanje u članstvo.

Sve novoupisane članice imati će privremeni status koji može trajati najviše dvije godine.

Ukoliko se dogode izvanredni rezultati i postignuća kod članice, o ulasku u status stalnog člana odlučivat će Izvršni odbor.