O NAMA

Osnovani smo s ciljevima


1. razvitak i promicanje sporta na području grada Pule,
2. poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,
3. razvitak sportskih aktivnosti djece i mladeži te sportsko rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
4. promicanje odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razmuijevanje, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom,
5. širenja olimpijskih ideala i jačanja olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju ciljeva SZGP ima zadaću da u svom djelokrugu rada


1. utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području grada Pule, u skladu s nacionalnim programom sporta,
2. sudjeluje u ostvarivanju programa HOO-a, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih,
3. objedinjuje i usklađuje programe sporta, te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbi i njegovom ostvarivanju,
4. usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče svekoliki sport, osobito sport djece, mladeži i osoba s invaliditetom,
5. skrbi o kategoriziranim i vrhunskim sportašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i Europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja,
6. skrbi o provođenju mjera zdravstvene zaštite sportaša,
7. skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata, te predlaže nadležnim tijelima Grada izgradnju novih,
8. sudjeluje o unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
9. dodjela priznanja, nagrada i pohvala za postignute uspjehe u sportu,
10. izrada Kriterija i Pravilnika za provođenje djelatnosti Zajednice,
11. obavlja i druge poslove i zadaće određene Zakonom, pravilima HOO-a i Statutom.

Retrospektiva Saveza Sportova Grada Pule