Članovi saveza


SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

+ Kliknite za više podataka

“SPORT ZA SVE”- Rekreacija

+ Kliknite za više podataka

I GRUPA SPORTOVA – Natjecateljski 

+ Kliknite za više podataka

II  GRUPA SPORTOVA – Natjecateljski

+ Kliknite za više podataka

III GRUPA SPORTOVA – Natjecateljski 

+ Kliknite za više podataka