Osnovne škole

GRADSKA SPORTSKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA PULE 2015.-2016.

EKIPNO ATLETIKA (M)
EKIPNO ATLETIKA (Ž)
Natjecalo se 6 škola sa svojim voditeljima. Natjecalo se 7 škola sa svojim voditeljima.
Redoslijed: 1. Šijana
2. Stoja
3. Kaštanjer
4. G. Martinuzzi
5. Tone Peruška
6. Centar
Redoslijed: 1. Vidikovac
2. G. Martinuzzi
3. Monte Zaro
4. Kaštanjer
5. Šijana
6. Stoja
7. Tone Peruška

 

MALI NOGOMET 7-8 razredi (M)
Natjecanje se je odvijalo na vanjskom terenu OŠ Vidikovac.
Povjerenik je bio Salja Sijarić prof.
Natjecalo se 10 škola u dvije grupe po 5.
Grupa A: 1. T. Peruška
2. Stoja
3. Kaštanjer
4. Veruda
5. Monte Zaro
 Grupa B: 1. Veli Vrh
2. Vidikovac
3. Šijana
4. Centar
5. G. Martinuzzi
 Redoslijed  nakon play off-a: 1. Vidikovac
2. Šijana
3. Veruda
4. Stoja

 

KOŠARKA (M)
Natjecanje se je odvijalo u dvorani OŠ Šijana.
Povjerenik natjecanja je bio Popović Branko prof.
Natjecalo se je 7 škola u dvije grupe.
Grupa A: 1. Veruda 
2. Stoja
3. Centar
 Grupa B: 1. Kaštanjer
2. Vidikovac
3. Šijana
4. Monte Zaro
 Redoslijed  nakon play off-a: 1. Kaštanjer
2. Veruda
3. Stoja
4. Vidikovac

 

KOŠARKA (Ž)
Natjecalo se je 4 škole (igrale su svaka sa svakom).
Redoslijed: 1. Kaštanjer
2. Šijana
3. Vidikovac
4. Stoja
       

 

STOLNI TENIS
Stolni tenis se je održao pri OŠ Veli vrh – ekipno natjecanje.
Povjerenik natjecanja je bio Cinkopan Kristijan prof.
Kod djevojčica bilo je 5 škola (igrale su svaka sa svakom)
Redoslijed: 1. Kaštanjer
2. Monte Zaro
3. Vidikovac
4. Veli Vrh
5. Tone Peruška
       
Kod dječaka sudjelovalo je 9 škola. Igralo se je po tri grupe po tri ekipe.
Grupa A: 1. Vidikovac
2. Stoja
3. G. Martinuzzi
 Grupa B: 1. M. Zaro
2. T. Peruška
3. Juršići 
 Grupa C: 1. Centar
2. Veli Vrh
3. Kaštanjer  
Pobjednici po grupama igrali su svaki sa svakim te se je dobio redoslijed ekipa:
  1. Stoja
2. Kaštanjer
3. Tone Peruška
       

 

PRVENSTVO OŠ U ŠAHU
 
Prvenstvo OŠ u šahu za dječake i djevojčice odigralo se pri Šahovskom klubu Pula.
Povjerenik natjecanja je bio Kristijan Valković šahovski sudac.
Kod dječaka je sudjelovalo 6 škola
(igrali su svaki sa svakim)
Kod djevojčica sudjelovale su samo 2 škole.
Redoslijed: 1. Veruda
2. Vidikovac
3. Kaštanjer
4. Tone Peruška
5. Centar
6. M. Zaro
Redoslijed: 1. Vidikovac
2. Monte Zaro

 

PRVENSTVO OŠ U RUKOMETU
Prvenstvo OŠ u rukometu za dječake i djevojčice odigralo se je u dvorani „M. Parlov“.
Povjerenik je Sportska zajednica Grada Pule.
Kod dječaka je sudjelovalo 8 škola podijeljene u dvije grupe.
Grupa A: 1. Šijana
2. Veruda
3. Kaštanjer
4. Tone Peruška
 Grupa B: 1. Stoja
2. Vidikovac
3. Centar
4. Monte Zaro
 Redoslijed  nakon play off-a: 1. Veruda
2. Stoja
3. Šijana
4. Vidikovac
Kod djevojčica sudjelovalo je 4 ekipe, koje su igrale svaka sa svakom ekipom.
Redoslijed: 1. Stoja
2. Vidikovac
3. Šijana
4. Kaštanjer
       

 

PRVENSTVO OŠ U BADMINTONU
 
Prvenstvo OŠ u badmintonu za dječake i djevojčice odigralo se je u dvorani „Veli vrh“.
Povjerenik natjecanja je bio Bernard Rovis prof.
Sudjelovalo je 4 škole kod dječaka i kod djevojčica. Igralo se „svaki sa svakim“.
Redoslijed (M): 1. Veli vrh
2. Stoja
3. Šijana
4. Kaštanjer
Redoslijed (Ž): 1. Veli vrh
2. Stoja
3. Šijana
4. Kaštanjer

 

PRVENSTVO OŠ U ODBOJCI 
Prvenstvo OŠ u odbojci za dječake i djevojčice odigralo se pri školi „Veli vrh“.
Povjerenik natjecanja je bio Bernard Rovis prof.
Sudjelovalo je 8 škola kod dječaka i kod djevojčica. Igralo se u dvije grupe u obje konkurencije.
Grupa A (Ž): 1. Veli Vrh
2. Vidikovac
3. Centar
4. Stoja
Grupa B (Ž): 1. Veruda
2. Kaštanjer
3. Tone Peruška
4. Šijana
 Finale (Ž): 1. Veruda
2. Šijana
3. Veli Vrh
4. Vidikovac
Grupa A (M): 1. Veli Vrh
2. Veruda
3. Kaštanjer
4. Centar
Grupa B (M): 1. Šijana
2. G. Martinuzzi
3. Stoja
4. Vidikovac
Finale (M): 1. Veli Vrh
2. Stoja
3. Kaštanjer
4. Vidikovac

 

PRVENSVO OŠ V-VI RAZREDA U ODBOJCI ZA DJEVOJČICE
Prvensvo OŠ V-VI razreda u odbojci za djevojčice odigralo se je pri školi „Veruda“
Povjerenik natjecanja je bio Breščić Saša prof.
Natjecalo se je 9 škola, koje su bile raspoređene u po tri grupe, a pobjednici grupa igrale su u finalu „svaki sa svakim“.
Grupa A: 1. Veruda
2. Kaštanjer
3. Tone Peruška
 Grupa B: 1. Veli Vrh
2. G. Martinuzzi
3. Stoja 
 Grupa C: 1. Vidikovac
2. Šijana
3. Centar  
Finale:  1. Veruda
2. Veli Vrh
3. Vidikovac
       

 

PRVENSTVO OŠ V-VI RAZREDA U MALOM NOGOMETU (M)
Prvenstvo OŠ V-VI razreda u malom nogometu (M) odigralo se je pri školi „Vidikovac“
Povjerenik natjecanja je Salja Sijarić prof.
Natjecalo se 10 škola u dvije grupe sa po 5 ekipa.
Grupa A: 1. T. Peruška
2. Stoja
3. Kaštanjer
4. Veruda
5. Monte Zaro
 Grupa B: 1. Veli Vrh
2. Vidikovac
3. Šijana
4. Centar
5. G. Martinuzzi
Finale:  1. Vidikovac
2. Veli vrh
3. Stoja
4. Veruda

 

PRVENSTVO OŠ U VATERPOLU (M)
Prvenstvo OŠ u vaterpolu (M) odigralo se kod „Mornara“
Povjerenik natjecanja je Dorić Robert prof.
Natjecalo se je 5 škola u dvije grupe.
Grupa A: 1. T. Peruška
2. Stoja 
 Grupa B: 1. Vidikovac
2. Šijana
3. Veruda
Ukupni redoslijed:  1. Tone Peruška
2. Vidikovac
3. Šijana
4. Stoja