Potražite sportove / klubove članice

Sportska ili druga udruga koja se bavi sportom i djeluje na području grada Pule.

Pravna osoba koja obavlja sportsku djelatnost sukladno Zakonu o sportu predaje zahtjev SZGP.

O primanju u članstvo i prestanku članstva odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.